Afkoelingsperiode

Vanaf het moment dat u uw bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft u deze 14 werkdagen op zicht. Binnen deze termijn mag u het product bekijken en/of passen, tenzij anders vermeld. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.
 
De afkoelingsperiode van 14 werkdagen geldt uitsluitend voor consumenten.

Mits aan de juiste voorwaarden is voldaan zal terugbetaling, danwel omruiling binnen 14 dagen na ontvangst geschieden.

Consumenten* mogen de koop van producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Tool Com (alsmede Gereedschapland.nl en Motorenzo.nl)  mogen een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en de daaraan verbonden kosten. De prijs en eventuele andere door de consumenten betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. Indien van toepassing worden de kosten voor het terugzenden van een product op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

Informatie, teksten, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Tool Com (alsmede Gereedschapland.nl en Motorenzo.nl)  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

* Consument: natuurlijk persoon die Producten van Tool Com koopt voor privé-gebruik en niet handelt in de uitoefeing van beroep of bedrijf.

Controleert u direct na ontvangst van uw product of het onbeschadigd en compleet aan u geleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u dit binnen 24 uur na ontvangst via het contactformulier op de website of telefonisch via 036 5489 080 aan ons te melden.