Algemeen

We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankopen bij Gereedschapland. Het kan echter voorkomen dit niet het geval is en dat u een product, of producten wilt terug sturen, retourneren.

Redenen om een product of bestelling te retourneren, kunnen bijvoorbeeld zijn omdat:

1. U heeft zich vergist of u bent niet tevreden
2. Er is een defect of verkeerd product geleverd
3. De levering is tijdens transport beschadigd
4. Een product is binnen de garantie termijn defect gegaan

Op de volgende pagina's  kunt u lezen hoe u in dergelijke situaties uw product of bestelling kunt retourneren.

Mits aan de juiste voorwaarden is voldaan zal terugbetaling, danwel omruiling binnen 14 dagen na ontvangst geschieden.

Consumenten* mogen de koop van producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van een product ontbinden. Tool Com (alsmede Gereedschapland.nl en Motorenzo.nl)  mogen een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. Voor producten die buiten de zichtperiode van 14 dagen worden retour gezonden wordt een bedrag  in mindering gebracht. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en de daaraan verbonden kosten. De prijs (minus eventueel betaalde verzendkosten) zal binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. Indien van toepassing worden de kosten voor het terugzenden van een product op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

Tool Com behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.

Informatie, teksten, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Tool Com (alsmede Gereedschapland.nl en Motorenzo.nl) garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

* Consument: natuurlijk persoon die Producten van Tool Com koopt voor privé-gebruik.

Attentie:
Voor bedrijven gelden onze verkoopvoorwaarden.
De wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt niet als u als ondernemer iets bij ons koopt. Bij verkoop van goederen en diensten tussen bedrijven (business to business, B2B) gelden de algemene regels van koop. In onze algemene voorwaarden vindt u terug welke regels er gelden als uw zakelijke klant van de aankoop af wil.

Zie ook onze verkoopvoorwaarden elders op deze website.